Operació 2

Visió i agenda compartida

Disseny d’una metodologia per a la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I.

Aquesta operació es fonamenta en el disseny d’una metodologia per a la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I. L’aplicació d’aquest nou marc conceptual en les polítiques i estratègies territorials, permet alinear millor els processos i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Soci impulsor

Universitat Autònoma de Barcelona

Per tal de dur a terme aquesta operació, la Universitat Autònoma de Barcelona elabora un mapa dinàmic dels recursos del territori, identifica els reptes del territori i desenvolupa una plataforma online de reptes “UNICORN”.

Objectius

1. Identificar els recursos disponibles en el territori en relació a l’objectiu de Residu Zero

2. Dissenyar una metodologia per a la transició industrial de l’ecosistema B30, mitjançant enfocaments sistèmics i noves fórmules de governança participativa

3. Reforçar les complementarietats i les sinergies entre la Recerca i Innovació Responsable i els instruments de desenvolupament regional (RIS3),

4. Articular un projecte pilot al territori de la B30 que consisteix en promoure l’articulació d’una agenda compartida per avançar cap al residu zero

?

Actuacions

1. Mapatge d’actors i processos. Elaboració d’un mapa dinàmic dels recursos del territori amb la col·laboració dels diversos agents.

2. Identificació reptes del territori. Impuls d’un projecte pilot al territori de la B30 que consisteix en promoure l’articulació d’una agenda compartida per avançar cap al residu zero.

3. Plataforma de reptes “UNICORN”. Desenvolupament d’una plataforma on-line per a facilitar les relacions de col·laboració entre tot el teixit de l’entorn.

Resultats esperats

1. Mapa de recursos del territori en Economia Circular i Residu Zero

2. Metodologia per a la identificació dels grans reptes territorials

3. Metodologia per elaborar agendes compartides

4. Plataforma de reptes UNICORN (entorn col·laboratiu)

Pressupost

230.000 €