Operació 3

Laboratori d’idees

Fomenta la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I.

Creació d’espais d’interacció amb agents del territori, Brunchs Innovació HubB30 i Matinals Innovació HubB30, i foment de l’esperit emprenedor a través del Programa de Generació d’idees.

Soci impulsor

Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona

Aquesta operació es fonamenta en la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I. L’aplicació d’aquest nou marc conceptual en les polítiques i estratègies territorials, permet alinear millor els processos i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Objectius

1. Crear espais d’interacció amb agents del territori per validar tendències (Brunchs Innovació HubB30)

2. Trobades amb agents del territori per definir i categoritzar reptes específics a partir dels grans reptes territorials (Programa Laboratori d’idees), “Brunchs d’innovació “ o (Matinals Innovació HubB30) 

3. Resolució de reptes (solucions) i Capacitació (Programa de generació d’idees)

?

Actuacions

Matinals Innovació HubB30. Són sessions de treball sobre reptes socioeconòmics i la seva resolució, a demanda d’agents específics del territori B30. Inclouen tres sessions:

  • Taller inicial d’empatització.
  • Taller d’ideació o co-creació.
  • Taller de selecció de projectes.

2. Brunchs Innovació HubB30. Són trobades entre empreses, investigadors i experts per parlar de tendències i innovacions sobre tecnologies en sectors específics.

3. Programa de Generació d’Idees. Capacitacions basades en metodologia Lean start up per donar suport i modelar les solucions dels reptes definits en els laboratoris d’idees o matinals.

Resultats esperats

1. Compromís d’agents sobre tendències en el territori

2. Definició, categorització i priorització de reptes específics

3.  Definició, validació i prototipatge de solucions tecnològiques i no tecnològiques

Pressupost

231.250,64 €