Operació 6

Startup Residu 0

Impuls de l’emprenedoria per a generar solucions empresarials a la problemàtica de la generació de residus mitjançant l’economia circular i l’objectiu de Residu 0.

Programa de pre-acceleració i acceleració de projectes emprenedors en residu 0, articulació d’una comunitat d’impacte social integrada per emprenedors, start-ups consolidades, pimes, grans empreses, fons i instruments d’inversió i hackathon Residu 0.

Soci impulsor

Fundació ESADE

L’operació està centrada en impulsar l’emprenedoria en general i la social en particular per a generar solucions empresarials a la problemàtica de la generació de residus mitjançant l’economia circular i l’objectiu de Residu 0.

Objectius

1. Augmentar el nombre d’empreses compromeses amb polítiques de Residu 0.

2. Fomentar la creació de nous projectes emprenedors vinculats amb la idea de Residu 0. Mobilitzar i capacitar la comunitat al voltant de l’emprenedoria social (estudiants, start-ups, fons d’inversió, etc.) envers el Residu 0

3. Crear nous coneixements al voltant de l’emprenedoria social i desenvolupar nous continguts per a estudiants que els conectin amb els agents locals i regionals de la innovació social.

?

Actuacions

1. Pre-acceleració i acceleració de projectes emprenedors en residu 0. El programa, amb una durada de 4 mesos, inclou una formació tècnica inicial i empresarial i una fase de mentoratge. Posteriorment, en el segon any del projecte, es desenvoluparà un programa d’acceleració per a 10 start-ups que estiguin implicades en projectes de Residu 0 (durada de 5 mesos).

2. Comunitat d’impacte social. Articulació d’una Impact community d’estudiants de tots els centres universitaris a l’entorn de la B30 (organització de debats i campanyes de sensibilització – Residu 0

3. Hackathon Residu 0. Mitjançant processos de co-creació, innovació oberta, design thinking i dinàmiques multidisciplinars es procuraran resoldre reptes identificats en el territori.

Resultats esperats

1. Implantar el programa d’emprenedoria Acceleradora Residu Zero.

2. Crear una impact community d’estudiants per generar iniciatives al voltant de Residu Zero.

3. Proporcionar als estudiants i empreses socials noves oportunitats d’aprenentatge basades en la vida real de l’emprenedoria social, col·laborant amb empreses socials en projectes específics.

4. Obtenir propostes de resolució de reptes per mitjà d’una Hackaton Residu Zero.

Pressupost

458.762,70 €