Operació 7

Observatori HUBB30 Residu 0

Creació d’un ecosistema d’innovació i emprenedoria que articuli iniciatives de transferència de coneixement tecnològic per fomentar la identificació d’iniciatives innovadores i del capital humà, en un context d’economia circular.

Estudi sistemàtic de vigilància tecnològica per analitzar tendències actuals i avenços tecnològics reals i potencials susceptibles de ser transferits a les empreses de la indústria del territori i a la ciutadania, desenvolupament d’una eina d’autodiagnosi per avaluar l’estat de les PIME i recomanacions de tecnologies en l’àmbit de l’economia circular i elaboració d’un roadmap tecnològic per a les empreses autodiagnosticades.

Soci impulsor

Eurecat

L’eix principal d’aquestes actuacions és avaluar noves oportunitats de negoci i poder desenvolupar metodologies de diagnosi, proposar nous models de negoci arran dels resultats de la investigació dels socis en les seves operacions del PECT i identificar i promoure la captació de talent que fomenti la innovació i el desenvolupament de projectes de R+D.

Objectius

1. Detectar l’evolució el coneixement científic-tecnològic que generin solucions en el sector de l’economia circular.

2. La identificació de xarxes i centres de l’àmbit de l’economia circular per impulsar aliances, sinèrgies, cooperacions i intercanvi d’experiències.

3. Generar un ecosistema d’innovació empresarial que impulsi nous models de negoci i / o línies de negoci en base a les tecnologies de l’economia circular.

4. Divulgar de forma coordinada l’oferta tecnològica entre els agents del sector industrial. La difusió coordinada ha de permetre augmentar l’impacte d’aquestes actuacions a les possibles persones interessades del sector per fomentar la inversió empresarial en R + D + I i la captació de talent.

?

Actuacions

1. Intel·ligència competitiva. Estudi de vigilància tecnològica i prospectiva estratègica innovadora que analitzarà les tendències actuals i els avenços tecnològics reals i potencials susceptibles de ser transferits a les empreses de la indústria del territori i a la ciutadania.

2. Autodiagnosi. Desenvolupament i manteniment d’una eina d’autodiagnosi per avaluar l’estat de les PIME i recomanacions de tecnologies en l’àmbit de l’economia circular dirigides a fomentar la cerca de talent amb capacitació en l’aplicació de les mateixes.

3. Road Map tecnològic. Definició d’un pla d’acció amb les empreses autodiagnosticades per incentivar la realització de projectes d’R+D i capacitar a les empreses de talent vinculat a l’economia circular.

Resultats esperats

1 . Transferència de coneixement tecnològic (novetats i innovació en materials, ingredients, productes, processos i patents, entre d’altres), gràcies a les 24 newsletters en l’àmbit de l’economia circular.

2. Eina d’autodiagnosi per a la recomanació de tecnologies i la captació del talent.

3. Transferència de coneixement tecnològic via les sessions presencials per definir els Roadmaps tecnològics.

Pressupost

399.999,90 €