Impulsors

Socis beneficiaris

Coordinació del PECT i Civic Lab Ca n’Altimira

Assumeix la coordinació i governança del projecte, així com el desenvolupament del projecte d’innovació social i tecnològic de transformació un edifici singular de la ciutat: Ca n’Altimira. L’any 2019 s’uneix a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB), Esade i Eurecat per treballar en aquest PECT. La composició no és aleatòria, sinó que és el resultat d’una col·laboració iniciada entre els participants els últims anys en el marc de diverses iniciatives com és el mateix HubB30.

Pressupost

1.622.047,06 €

Mollet HUB

Aporta valor al projecte PECT amb el desenvolupament de polítiques d’innovació destinades a la transformació de l’economia cap a un model basat en la sostenibilitat. Treballa en l’adequació de l’espai Mollet HUB per incentivar nous projectes innovadors que aprofitin les noves tecnologies i obrin la porta a iniciatives d’economia social, pensant en el conjunt de la ciutadania però amb un enfocament més intens en els col·lectius més joves de la ciutat.

Pressupost

311.530,82 €

Agenda i visió compartida i xarxa de labs

És el soci més intensivament orientat a la innovació i generació de coneixement del PECT. La UAB està alineada amb les iniciatives europees adreçades a impulsar l’adopció de la RRI en els processos de recerca i transferència de la universitat amb l’objectiu d’incrementar el seu impacte social. En aquest PECT, se centra en el disseny d’una metodologia per a la participació de tots els actors i en la consolidació i dinamització de la xarxa d’Open Labs.

Pressupost

919.630,72 €

Laboratori d’idees

La Fundació Parc de Recerca de la UAB (PRUAB), juntament amb la UAB, ha potenciat des de fa uns anys un model de recerca i transferència que fomenta els processos de co-creació amb els actors interns i externs per a la resolució dels reptes socials. En el marc d’aquest projecte, s’encarrega de la creació d’espais d’interacció amb agents del territori, Brunchs Innovació HubB30 i Matinals Innovació HubB30, i del foment de l’esperit emprenedor a través del Programa de Generació d’idees.

Pressupost

231.250,64 €

Startup Residu 0

És el soci més orientat a l’empresa i l’emprenedoria del PECT. En els últims anys ha decidit reinventar el seu model docent i transformar el seu campus internacional a Sant Cugat per donar resposta als reptes de l’educació del futur. En aquest PECT, impulsa l’emprenedoria per a generar solucions empresarials a la problemàtica de la generació de residus mitjançant l’economia circular i l’objectiu de Residu 0.

Pressupost
458.762,70€

Observatori HUBB30 Residu 0

La Fundació Eurecat és l’agent més orientat a la innovació empresarial. S’implica en aquest PECT per detectar les principals necessitats de la indústria del territori en matèria de sostenibilitat i posar a la seva disposició coneixement i tecnologies que permetran disminuir costos, recursos, captar talent i millorar la seva competitivitat.

Pressupost
399.999,90€

Soci no beneficiari

Associació Àmbit B30

Agrupació d’institucions públiques i privades, formada per 53 organitzacions de 23 municipis amb capacitat per crear sinergies que impulsin el territori de la B30 a partir de la col·laboració entre els diferents agents que hi operen. L’Associació neix amb la clara missió de consolidar i promoure el creixement de la regió com a motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa. L’entitat dona dimensió territorial al projecte PECT.