Mollet HUB

(Operació 5)

Creació del Mollet HUB, un espai centrat en el foment, desenvolupament i impuls de projectes d’innovació. Punt Connect, un espai d’atenció inicial obert i versàtil; Connect Area, indret destinat a establir relacions, comunicacions i sinergies i Mollet Lab, un espai equipat per experimentar, practicar, investigar i formar-se, orientat a la creació de nous negocis i a l’autoocupació.

Identificació de reptes de ciutat i territori en gestió de residus i processos d’innovació al voltant del reptes detectats.

Soci impulsor

Ajuntament de Mollet del Vallès

La ciutat de Mollet del Vallès vol posicionar-se com una ciutat que aporti valor al projecte HUBB30 tot desenvolupant polítiques d’innovació des d’una perspectiva de desenvolupament econòmic i social.

Objectius

1. Creació Mollet HUB d’un espai centrat en el foment, desenvolupament i impuls de projectes d’innovació. Punt Connect (un espai d’atenció inicial obert i versàtil), Connect Area (indret destinat a establir relacions, comunicacions i sinergies) i Mollet Lab (un espai equipat per experimentar, practicar, investigar i formar-se, orientat a la creació de nous negocis i a l’autoocupació).

2. Donar resposta als reptes locals i els reptes detectats pels altres agents territorials (universitat, agents econòmics, moviments socials…) en la gestió de residus.

3. Impuls de l’emprenedoria en un entorn d’innovació social i tecnològica basada en criteris de sostenibilitat i respectuosa amb el medi ambient. Detectar projectes d’innovació i potenciar el creixement i la millora de projectes empresarials, generant sinergies i facilitant espais de networking.

 

?

Actuacions

1. Adequació de l’espai Mollet Hub. Adequar un dels espais del Mollet Hub i adquirir els equipaments tècnics per desenvolupar les activitats.

2. Dinamització de l’espai Mollet Hub. A partir d’un procés participatiu, es definirà el pla de dinamització i usos del Mollet HUB. Això inclou:

  • Procés d’identificació dels reptes municipals, i disseny i execució de processos d’innovació entorn els reptes identificats.
  • Acompanyament als emprenedors per poder iniciar el seu projecte i la seva idea de negoci al voltant dels reptes identificats.
  • Sessions de sensibilització i de foment de la innovació per als alumnes dels centres educatius de la ciutat.

Resultats esperats

1. Redacció pla de dinamització i usos del Mollet Hub

2. Identificació de reptes de ciutat i territori en gestió de residus.

3. Processos d’innovació al voltant del reptes detectats

Pressupost

311.530,82 €

Mollet Lab

Ajuntament de Mollet del Vallès

Com a part del MolletLab, es crea un nou space maker dirigit a recolzar i desenvolupar projectes innovadors o de caràcter tecnològic detectats en els centres educatius del municipi. A més, aquest espai desenvoluparà i promourà el prototipatge, la cultura maker, la formació i el coneixement en tecnologies 4.0 entre la ciutadania.

Aquest nou espai de creació, fabricació, innovació i formació, oferirà eines d’última generació tecnològica que es posaran a la disposició de la ciutadania que estigui disposada a innovar, emprendre o crear els seus propis projectes

Mercat Zero Envasos

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha començat a treballar reptes de ciutat a través del projecte Mercat Zero Envasos, projecte desenvolupat des del PECT Hub B30: Més enllà de la circularitat i el Servei d’Ecologia Urbana, Transició energètica i Sostenibilitat de l’Ajuntament.

L’objectiu del projecte ha sigut treballar per assolir el repte de com reduir l’ús d’envasos plàstics d’un sol ús en el mercat municipal per així contribuir a disminuir el volum d’aquests que es generen anualment en el municipi.

Per assolir aquest repte, s’han establert dues fases:

  • La primera, on s’ha volgut conèixer quin és l’ús dels envasos plàstics en el mercat municipal, quina és la percepció sobre aquesta temàtica i intentar buscar alternatives per a la prevenció i la reducció. La mecànica de treball s’ha centrat en la realització d’una enquesta i dues sessions de cocreació amb persones paradistes i altres actors del municipi.
  • La segona, on s’ha treballat entorn de la creació d’una campanya de comunicació per a difondre i conscienciar de la necessitat de fer un canvi d’hàbits per aconseguir reduir els plàstics d’un sol ús, i intentar animar a la ciutadania a què vagin a comprar amb els seus propis envasos i bosses reutilitzables.

Com a acció sorgida d’aquestes sessions de cocreació, a final del mes de juny es farà un sorteig, entre totes aquelles persones que hagin comprat al mercat municipal i que hagin completat 10 caselles del passaport obtingut durant el mes de juny al mercat municipal, de vàries cistelles que contindran un seguit de detalls sostenibles.

En aquest projecte ha participat l’alumnat de 3r d’ESO de l’INS Aiguaviva que ha col·laborat proposant idees i creant la campanya de comunicació de la segona fase.