Startup Residu 0

(Operació 6)

Impuls de l’emprenedoria per a generar solucions empresarials a la problemàtica de la generació de residus mitjançant l’economia circular i l’objectiu de Residu 0.

Programa de pre-acceleració i acceleració de projectes emprenedors en residu 0, articulació d’una comunitat d’impacte social integrada per emprenedors, start-ups consolidades, pimes, grans empreses, fons i instruments d’inversió i hackathon Residu 0.

Soci impulsor

Fundació Esade

L’operació està centrada en impulsar l’emprenedoria en general i la social en particular per a generar solucions empresarials a la problemàtica de la generació de residus mitjançant l’economia circular i l’objectiu de Residu 0.

Objectius

1. Augmentar el nombre d’empreses compromeses amb polítiques de Residu 0.

2. Fomentar la creació de nous projectes emprenedors vinculats amb la idea de Residu 0. Mobilitzar i capacitar la comunitat al voltant de l’emprenedoria social (estudiants, start-ups, fons d’inversió, etc.) envers el Residu 0

3. Crear nous coneixements al voltant de l’emprenedoria social i desenvolupar nous continguts per a estudiants que els conectin amb els agents locals i regionals de la innovació social.

?

Actuacions

1. Pre-acceleració i acceleració de projectes emprenedors en residu 0. El programa, amb una durada de 4 mesos, inclou una formació tècnica inicial i empresarial i una fase de mentoratge. Posteriorment, en el segon any del projecte, es desenvoluparà un programa d’acceleració per a 10 start-ups que estiguin implicades en projectes de Residu 0 (durada de 5 mesos).

2. Comunitat d’impacte social. Articulació d’una Impact community d’estudiants de tots els centres universitaris a l’entorn de la B30 (organització de debats i campanyes de sensibilització – Residu 0

3. Hackathon Residu 0. Mitjançant processos de co-creació, innovació oberta, design thinking i dinàmiques multidisciplinars es procuraran resoldre reptes identificats en el territori.

Resultats esperats

1. Implantar el programa d’emprenedoria Acceleradora Residu Zero.

2. Crear una impact community d’estudiants per generar iniciatives al voltant de Residu Zero.

3. Proporcionar als estudiants i empreses socials noves oportunitats d’aprenentatge basades en la vida real de l’emprenedoria social, col·laborant amb empreses socials en projectes específics.

4. Obtenir propostes de resolució de reptes per mitjà d’una Hackaton Residu Zero.

Pressupost

458.762,70 €

0Waste Hackaton

11-12 / 03 / 2022 – 0Waste Hackaton

La iniciativa vol convertir-se en una oportunitat per a conèixer els reptes del territori, validar solucions per part de persones emprenedores i fer networking. A través de processos de co-creació guiada, innovació oberta, design thinking i dinàmiques multidisciplinàries, els participants treballaran en equips per a generar una idea de negoci ambiental i econòmicament sostenibles, amb la finalitat de resoldre reptes relacionats amb l’autopista B30. Els guanyadors tindran accés a la Pre acceleradora 0Waste de Esade a partir de finals de març.

0Waste Pre-Accelerator

20 / 04 / 2022 – 0Waste Pre-Accelerator

Esade llança la 0Waste Pre-Accelerator per a recolzar la creació i el creixement d’empreses innovadores i sostenibles. Aquest projecte ajudarà als emprenedors socials a portar la seva idea de negoci sostenible al següent nivell mitjançant la creació o consolidació del seu pla de negoci.

0Waste Accelerator

19 / 10 / 2022 – 0Waste Accelerator

0Waste Accelerator és un programa d’acceleració de startups que fa costat a empreses innovadores i sostenibles en etapa inicial amb un impacte ambiental positiu. Està organitzat i gestionat per eWorks i el Centre d’Impacte Social (ECSI) de Esade, i s’emmarca en el projecte ‘Circular B30’, que pretén superar l’economia circular i avançar cap a un model en el qual tots els residus es puguin transformar en matèria primera.

Aquí podeu veure un resum dels projectes participants

Fleat

L’aplicació Fleat permet a qualsevol tipus de venedors i consumidors d’aliments lluitar contra el desaprofitament d’aliments a través de la venda del menjar que no s’ha venut amb gran descompte.

Gaia

Un fons web3 que promou les finances regeneratives fent que les inversions d’impacte siguin més atractives.

Melamine Film

Transformar els residus de la indústria del paper melamina en material reutilitzable aportant un model d’economia circular i reduint els residus i la petjada de carboni.

Retoornado

Implementar cicles d’empaquetatge reutilitzables en els processos dels nostres clients perquè es concentrin en les seves activitats mentre mantenen costos competitius d’empaquetatge i redueixen les deixalles i les emissions dels empaquetatges d’un sol ús.

Reverti

Perseguint augmentar la reutilització dels envasos de vidre. Basat en RFID i IA, proporcionant un model d’economia circular altament optimitzat.

SORTEX

El nostre projecte té com a objectiu identificar i classificar diferents tipus de fibres tèxtils utilitzant imatges hiperespectrals i intel·ligència artificial.

Sustein

Recuperació de residus sanitaris en materials de construcció: taulers per a fusteria i panell d’aïllament tèrmic, tots dos per a construir tancaments.

ValuePot

Valorització de residus de pela de patata mitjançant conformació de pèl·lets per a diferents aplicacions industrials.

Youkoala

L’armari compartit per a la roba infantil