Visió i agenda compartida

(Operació 2)

A través de diferents tallers i sessions de treball amb els diferents agents del territori B30 (associacions ciutadanes, personal investigador, entitats socials, autoritats públiques i empreses), s’ha elaborat una agenda compartida de territori, amb un punt de partida comú i un horitzó definit, que té per objectiu dibuixar un full de ruta per aconseguir que la transformació de B30 cap a un escenari de residu zero es produeixi des d’una perspectiva inclusiva, saludable i sostenible que impulsi la innovació.

8 Reptes

REPTE 1

Millorar la col·laboració multi-agent  per escalar projectes al conjunt del territori i evitar la duplicitat d’iniciatives

REPTE 2

Fomentar un marc normatiu favorable i
visualitzar a l’administració
com una aliada

REPTE 3

Facilitar la transparència i
traçabilitat dels recursos

REPTE 4

Impulsar la creació d’espais i infraestructures catalitzadores de l’economia circular a llarg termini

REPTE 5

Impulsar un canvi cultural multiagent i
multiescala

REPTE 6

Optimitzar l’eficiència en l’ús dels recursos del territori materials, aigua, energia , espais, coneixement

REPTE 7

Promoure l’educació formal i informal en matèria de circularitat

REPTE 8

Impulsar un reequilibri territorial ( econòmic , social i ambiental) i connectar l’espai urbà i l’espai rural