Visió i agenda compartida

(Operació 2)

RESULTATS OBTINGUTS

*En breus es publicarà una segona versió

Tallers participatius

19 / 11 / 2021 – UAB

Mapatge d’actors i projectes en matèria de circularitat

Elaboració d’un mapa dels recursos del territori amb la col·laboració dels diversos agents. En els darrers anys al territori de la B30 s’han impulsat iniciatives tant des de l’àmbit públic, com del privat, relacionades amb l’economia circular.

21 / 01 / 2022 – Online

Visió de futur i identificació de reptes en matèria de circularitat

Promoció de l’articulació d’una agenda compartida per avançar cap al residu zero. A partir d’aquest repte comú, i d’una visió compartida, es va definint progressivament un marc general de treball, en el qual els actors de l’ecosistema comparteixen idees i objectius i col·laboren per obtenir resultats.

21 / 01 / 2022 – Online

Priorització de reptes

Alineament progressiu d’actors, esforços, recursos i activitats cap a la visió i els objectius compartits que configuren un ecosistema de recerca i innovació sostenible.

Si vols saber-ne més, pots descarregar-te el document complet