Visió i agenda compartida

(Operació 2)

Disseny d’una metodologia per a la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I.

Aquesta operació es fonamenta en el disseny d’una metodologia per a la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I. L’aplicació d’aquest nou marc conceptual en les polítiques i estratègies territorials, permet alinear millor els processos i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Soci impulsor

Universitat Autònoma de Barcelona

Per tal de dur a terme aquesta operació, la Universitat Autònoma de Barcelona elabora un mapa dinàmic dels recursos del territori, identifica els reptes del territori i desenvolupa una plataforma online de reptes “UNICORN”.

Objectius

1. Identificar els recursos disponibles en el territori en relació a l’objectiu de Residu Zero

2. Dissenyar una metodologia per a la transició industrial de l’ecosistema B30, mitjançant enfocaments sistèmics i noves fórmules de governança participativa

3. Reforçar les complementarietats i les sinergies entre la Recerca i Innovació Responsable i els instruments de desenvolupament regional (RIS3),

4. Articular un projecte pilot al territori de la B30 que consisteix en promoure l’articulació d’una agenda compartida per avançar cap al residu zero

?

Actuacions

1. Mapatge d’actors i processos. Elaboració d’un mapa dinàmic dels recursos del territori amb la col·laboració dels diversos agents.

2. Identificació reptes del territori. Impuls d’un projecte pilot al territori de la B30 que consisteix en promoure l’articulació d’una agenda compartida per avançar cap al residu zero.

3. Plataforma de reptes “UNICORN”. Desenvolupament d’una plataforma on-line per a facilitar les relacions de col·laboració entre tot el teixit de l’entorn.

Resultats esperats

1. Mapa de recursos del territori en Economia Circular i Residu Zero

2. Metodologia per a la identificació dels grans reptes territorials

3. Metodologia per elaborar agendes compartides

4. Plataforma de reptes UNICORN (entorn col·laboratiu)

Pressupost

230.000 €

Tallers participatius

19 / 11 / 2021 – UAB

Mapatge d’actors i projectes en matèria de circularitat

Elaboració d’un mapa dels recursos del territori amb la col·laboració dels diversos agents. En els darrers anys al territori de la B30 s’han impulsat iniciatives tant des de l’àmbit públic, com del privat, relacionades amb l’economia circular.

21 / 01 / 2022 – Online

Visió de futur i identificació de reptes en matèria de circularitat

Promoció de l’articulació d’una agenda compartida per avançar cap al residu zero. A partir d’aquest repte comú, i d’una visió compartida, es va definint progressivament un marc general de treball, en el qual els actors de l’ecosistema comparteixen idees i objectius i col·laboren per obtenir resultats.

21 / 01 / 2022 – Online

Priorització de reptes

Alineament progressiu d’actors, esforços, recursos i activitats cap a la visió i els objectius compartits que configuren un ecosistema de recerca i innovació sostenible.

Si vols saber-ne més, pots descarregar-te el document complet