Agenda B30

Anar més enllà de la circularitat – Residu Zero
Veure document resum

Territori B30, base d’un creixement sostenible

L’àmbit de la B30 genera gairebé el 50% dels residus industrials de la província de Barcelona, que corresponen aproximadament al 25% dels de Catalunya.

Un paradigma nou en la prevenció i la gestió de residus

Desenvolupament d’eines que impulsin una societat que avança de forma sostenible i intel·ligent, que faci per tant, la transició cap a l’economia circular i vagi més enllà.

Una societat que avança sostenible i intel·ligent

Cap a l’economia circular.

Avançar

cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera.

Evitar

la generació de residus i el seu llençament en abocadors i incineradores quan puguin ser reutilitzats, reciclats o compostats.

Promoure

l’eco-disseny i la política integrada del producte.

Eliminar

aquells productes pels què no hi hagi tecnologia sostenible viable que els pugui integrar novament en el medi o transformar en un nou producte , i també les emissions de CO2 derivades de la gestió dels residus.

El PECT està cofinançat al 50% a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya emmarcat en el projecte seleccionat del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.