Openlabs XarxaB30

Els OpenLabs de la B30 són espais de participació i co-creació en el quals s’impulsaran nous models d’innovació oberta i basada en els usuaris.

Disseny Lab

Planta baixa de l’Escola d’Enginyeria del campus de la UAB

És un espai obert de co-creació i d’experimentació. S’hi duen a terme activitats d’ideació, de fabricació i de prototipat ràpid, combinant màquines, mitjans tradicionals i avançats.
S’hi treballa tenint en consideració principis d’economia circular i eco-disseny, i acull activitats dels grups d’estudiants en l’àmbit de l’emprenedoria, formació específica, esdeveniments gamers, hackatons.

Digital Lab

Sala de Revistes d’Humanitats, Edifici B · C/ Fortuna S/N – Campus de la UAB

Aquest espai ofereix tecnologies que permeten la digitalització de qualsevol element físic i sonor (veu, objectes, imatges, documents, moviment, etc.), la intel·ligència artificial, la visió per computador, la mineria de dades, el big data, la publicació de processos i resultats en un web.
Conté maquinari i programari especialitzats per a la innovació docent, social i/o aplicada a qualsevol àrea de coneixement, com la realitat virtual, mixta o augmentada.

Mollet Lab

Ajuntament de Mollet del Vallès

Com a part del MolletLab, es crea un nou space maker dirigit a recolzar i desenvolupar projectes innovadors o de caràcter tecnològic detectats en els centres educatius del municipi. A més, aquest espai desenvoluparà i promourà el prototipatge, la cultura maker, la formació i el coneixement en tecnologies 4.0 entre la ciutadania.

Aquest nou espai de creació, fabricació, innovació i formació, oferirà eines d’última generació tecnològica que es posaran a la disposició de la ciutadania que estigui disposada a innovar, emprendre o crear els seus propis projectes

RecicLab

El RecicLab permetrà innovar a la pràctica de l’Economia Circular i l’Ecodisseny des de la deixalleria pública del campus de la UAB. Un espai equipat i adaptat per a facilitar processos de reparació, intercanvi i reutilització o la transformació i revalorització de recursos en general; i permetre la cogeneració de coneixement amb la societat a través de processos d’innovació, formació i emprenedoria coordinats.

Un equipament “circular” que reflecteix la seva pròpia filosofia i missió tant en la seva organització i funcionament com en el mateix disseny d’espais i arquitectura; reformat amb materials sostenibles, amb un entorn renaturalitzat i energèticament autosuficient. Un equipament obert a la comunitat, transparent en el seu funcionament i innovador en el seu esperit i la manera de fer les coses.

El Reciclab serà el node que dinamitza i tanca l’economia circular dins el campus i aspira a convertir-se en un LAB referent en la seva temàtica i en processos d’innovació oberta, tant a nivell municipal i comarcal com a nivell internacional. Per això es busca aprofitar al màxim les sinergies existents amb xarxes locals (HUBB30) i internacionals (ECIU) que permetran multiplicar-ne el possible abast i impacte.

Ca n’Altimira

L’antiga biblioteca de Cerdanyola es convertirà en el Cívic Lab Ca n’Altimira, un nou espai de generació d’idees, on es fomentarà la innovació social i tecnològica donant respostes a problemes i reptes del municipi.

Serà un laboratori ciutadà que funcionarà com un lloc de trobada per a la producció d’iniciatives i projectes d’innovació ciutadana. Aquestes iniciatives poden ser de tota mena, des de propostes que comportin polítiques públiques, projectes que puguin ser iniciativa econòmica, o propostes que siguin activitats del mateix centre o per a la ciutat.

El centre també formarà part d’una xarxa d’Open Labs en el territori de l’eix de la B30.