Territori

Eix Cerdanyola - Mollet

L’espai territorial del PECT “HubB30, més enllà de la circularitat”

El territori en el que s’ubica el projecte és a l’àmbit B30. Aquest representa actualment la principal aglomeració industrial de Catalunya -i de l’Estat espanyol-, en els municipis que ocupen el tram de l’AP7/B-30. Aquest tram està format per 23 municipis, en el pas d’aquest tram de via, d’uns 50 km. Aquest àmbit té una superfície de 485 km2, una població de 1.018.166 habitants, 30.173 empreses i una ocupació total de 387.478 persones.

L’espai territorial d’aquest PECT (Eix Cerdanyola-Mollet) té en el seu entorn més immediat un seguit d’equipaments i empreses que li donen un extraordinari potencial. D’una banda, hi ha el Parc de l’Alba, que acull el laboratori de llum del sincrotró Alba, és un dels equipaments de recerca més avançats del món. Per altra banda, al llarg de l’eix s’hi troba el campus principal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que a més dels seus departaments, en els seus campus acullen instituts i centres de recerca del CSIC, de l’IRTA o del programa CERCA de la Generalitat de Catalunya. Finalment, aquesta àrea disposa de potents agents de transferència de tecnologia i coneixements, així com agents dedicats directament a promoure la innovació. Entre ells destacaríem els participants en el projecte: la UAB amb el seu Parc de Recerca UAB, Esade-Creapolis Esade amb la seva Rambla de la Innovació i l’ecosistema EsadeCreapolis amb més d’un centenar d’empreses compromeses amb la innovació al Campus internacional de Sant Cugat i Eurecat a més de 137 empreses dedicades a R+D+I.

Asociació Àmbit B30, el pol econòmic del sud d’Europa

L’Associació Àmbit B-30, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament, ha definit una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per posicionar aquesta àrea com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del Sud d’Europa.

En aquest context, la convocatòria 2019 de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) és una oportunitat per a que els agents del territori, liderats pels ajuntaments, dissenyin i implementin una estratègia conjunta –“HubB30, més enllà de la circularitat”– que articuli uns projectes per a la transformació econòmica i sostenible del territori, amb un fort component d’innovació per avançar cap l’objectiu de Residu Zero.

485 km2

superfície territorial

1.018.166

habitants

30.173

empreses

387.478

persones ocupades