Living-Lab cívic de Ca n’Altimira “Espai Altimira”

(Operació 4)

Nou espai lab de generació d’idees, co-creació i co-el·laboració per impulsar nous models d’innovació oberta i basada en els usuaris, ubicat en un edifici singular de Cerdanyola, Ca n’Altimira.

Identificació de reptes de ciutat i territori en gestió de residus i processos d’innovació al voltant del reptes detectats.

Soci impulsor

Ajuntament de Cerdanyola

L’espai del LAB ha d’esdevenir una referència en el territori, pel seu concepte i disseny. Un espai de generació d’idees, co-creació i co-el·laboració que trasllada al món real el marc conceptual de la “quàdruple hèlix”. 

Objectius

1. Adequar l’espai adient en el municipi de Cerdanyola per posar en marxa el Open Lab cívic: Espai Altimira, espai per promoure la innovació social i tecnològica en l’àmbit de l’economia circular i el desenvolupament sostenible, generant un veritable ecosistema de la innovació. 

2. Proporcionar els mitjans humans i materials per l’administració i gestió de l’espai del Living Lab cívic: Espai Altimira. 

3. Aconseguir la integració social i el desenvolupament econòmic a través d’un model de Living Lab cívic. Impulsar la participació de tots els agents implicats, la ciutadania, associacions, professionals dels sectors, proveïdors de serveis, empreses i emprenedors del territori en projectes innovadors.

4. Relacionar i vincular el treball del Lab Cívic: Espai Altimira amb altres Labs del territori Hub B-30, en la xarxa B30 Open Labs.

5. Iniciar la creació d’una xarxa d’equipaments cívics de Cerdanyola del Vallès, a partir de Nòdul central del Lab Cívic: Espai Altmira, definint-lo com a pal de paller de la xarxa.

?

Actuacions

1. Conceptualització i projecte de rehabilitació de l’espai. Desenvolupar el procés de definició i concreció del projecte Lab Cívic Espai Altimira de Cerdanyola.

2. Execució del projecte. Adequació de l’espai de l’antiga masia de Ca n’Altimira, per al desenvolupament de projecte de Lab Cívic: Espai Altimira de Cerdanyola del Vallès.

3. Administració, gestió i dinamització del projecte d’innovació social i tecnològica del Lab cívic: Espai Altimira de Cerdanyola del Vallès.

Resultats esperats

1. Concretar un projecte de rehabilitació de l’espai de Ca n’Altimira

2. Implementar el projecte de transformació de l’espai.

3. Dissenyar un model de gestió i administració de l’espai

4. Identificació de reptes de ciutat i territori en gestió de residus.

5. Processos d’innovació al voltant del reptes detectats

Pressupost

1.452.047,06 €