Xarxa Open Labs – ISC2

Operació 8

Consolidació i dinamització de la xarxa d’Open Labs sota el concepte del HubB30 i adequació d’un seguit d’espais de co-creació i fabricació digital: Disseny Lab, Lab Digital i RecicLab.

Disseny i implementació d’un programa de formació de facilitadors dels espais OpenLab i impuls de noves activitats en els labs: Ciència Ciutadana i reptes de la Science Shop.

Soci impulsor

Universitat Autònoma de Barcelona

La xarxa dels Open Labs de la UAB es van crear amb la intenció d’incorporar noves metodologies i noves perspectives en les activitats de recerca i docència., i que el Campus de la UAB esdevingui un espai d’experimentació, innovació i demostració per a les noves tecnologies i metodologies

Objectius

1. Consolidar la xarxa d’Open Labs sota el concepte del HubB30, i coordinar la seva dinamització.

2. Fomentar la creació de nous labs en el territori com espais de co-creació, innovació i participació. 

3. Formar facilitadors pels OpenLabs, identificant clarament aquest nou perfil professional. 

4. Impulsar noves activitats en els labs del HubB30: Ciència Ciutadana, i reptes de la Science Shop.

?

Actuacions

1. Xarxa B30 OpenLabs. Adequació d’un seguit d’espais de co-creació i fabricació digital (UAB Open Labs), oberts al campus de la UAB, que acostin el maquinari i programari digital.

2. Facilitadors OpenLabs. Disseny i implementació d’un programa de formació de facilitadors dels espais OpenLab. Aquest és un nou perfil professional que s’està consolidant.

3. Iniciativa de Ciència Ciutadana. Alineament de les biblioteques amb les noves iniciatives com el moviment maker, els nous models educatius i el paper de la ciutadania com a actiu que contribueix a la generació de coneixement, ideació i co-creació per a la innovació social.

4. Iniciativa Science&Innovation Shop. Ús de la xarxa B30 OpenLabs per part dels estudiants de la UAB per portar a terme la realització dels treballs de recerca.

Resultats esperats

1. Espais UAB Open LAbs

2. Concretar els membres de la Xarxa B30 OpenLabs, les seves interconnexions i sinèrgies.

3. Definir un model de treball conjunt: coordinació de la Xarxa B30 OpenLabs

4. Impartir un programa de formació de facilitadors d’Open Labs.

5. Desenvolupar iniciatives de Ciència Ciutadana en el territori, al voltant de la sostenibilitat i residu zero.

6. Endegar un programa de projectes de recerca d’estudiants per donar resposta a reptes del territori.

Pressupost

689.630,72 €