Laboratori d’idees

(Operació 3)

Fomenta la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I.

Creació d’espais d’interacció amb agents del territori, Brunchs Innovació HubB30 i Matinals Innovació HubB30, i foment de l’esperit emprenedor a través del Programa de Generació d’idees.

Soci impulsor

Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona

Aquesta operació es fonamenta en la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I. L’aplicació d’aquest nou marc conceptual en les polítiques i estratègies territorials, permet alinear millor els processos i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Objectius

1. Crear espais d’interacció amb agents del territori per validar tendències (Brunchs Innovació HubB30)

2. Trobades amb agents del territori per definir i categoritzar reptes específics a partir dels grans reptes territorials (Programa Laboratori d’idees), “Brunchs d’innovació “ o (Matinals Innovació HubB30) 

3. Resolució de reptes (solucions) i Capacitació (Programa de generació d’idees)

?

Actuacions

Matinals Innovació HubB30. Són sessions de treball sobre reptes socioeconòmics i la seva resolució, a demanda d’agents específics del territori B30. Inclouen tres sessions:

  • Taller inicial d’empatització.
  • Taller d’ideació o co-creació.
  • Taller de selecció de projectes.

2. Brunchs Innovació HubB30. Són trobades entre empreses, investigadors i experts per parlar de tendències i innovacions sobre tecnologies en sectors específics.

3. Programa de Generació d’Idees. Capacitacions basades en metodologia Lean start up per donar suport i modelar les solucions dels reptes definits en els laboratoris d’idees o matinals.

Resultats esperats

1. Compromís d’agents sobre tendències en el territori

2. Definició, categorització i priorització de reptes específics

3.  Definició, validació i prototipatge de solucions tecnològiques i no tecnològiques

Pressupost

231.250,64 €

Matinals d’innovació

14 / 10 / 2022 – Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Els participants compartiran experiències inspiradores del territori per debatre oportunitats i reptes que tenen els agents (Quàdruple hèlix) per escalar models de comunitats energètiques sostenibles, viables i eficients al territori.

04 / 11 / 2022 – Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Els participants compartiran experiències inspiradores del territori per debatre oportunitats i reptes que tenen els agents (Quàdruple hèlix) per escalar models de comunitats energètiques sostenibles, viables i eficients al territori.

Valorització dels Residus Orgànics

21 / 04 / 2023 – Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Oportunitats dels Recursos Orgànics per avançar cap a l’economia circular

Aquesta realitat posa de manifest la necessitat de noves estratègies i models per una gestió adequada, intel·ligent i responsable dels residus, promovent una economia circular; atès que és un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l’economia.

05 / 05 / 2023 – Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Solucions circulars al territori de l’eix B30

Aquesta realitat posa de manifest la necessitat de noves estratègies i models per una gestió adequada, intel·ligent i responsable dels residus, promovent una economia circular; atès que és un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l’economia.

Xarxa de Labs B30

26/05/2022 – UAB 

Laboratoris d’Innovació Transformativa i Agendes Compartides

Agents d’innovació i administració cocreen per articular una Xarxa d’Open Labs del territori.

05/07/2023 – Edifici Eureka. Parc de Recerca

 Xarxa de Labs del Vallès

L’objectiu es presentar les darreres novetats des de l’última trobrada i rependre el treball per a la consolidació de la xarxa de laboratoris.

Brunchs d’innovació

22 / 04 / 2022 – Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

En aquest brunch es van debatre tendències, oportunitats i reptes clau en la indústria de la reutilització i reciclatge de bateries de vehicles elèctrics, com:

  • Preocupació de costos: fluctuacions en els preus dels materials per a la producció de bateries.
  • Diferents dissenys i química de bateries.
  • Recollida i transport.
  • Preocupacions mediambientals i tecnològiques.

28 / 10 / 2022 – Edifici Eureka. Parc de Recerca UAB

Mobilitat intel·ligent als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE): Per uns polígons més accessibles, interconnectats i sostenibles.

En aquest brunch es van debatre tendències, oportunitats i reptes clau en la mobilitat als polígons com:

  • Mètodes de desplaçament eficients i sostenibles.
  • Mobilitat com a servei (MaaS).
  • La col·laboració publicoprivada com a clau per oferir serveis de valor afegit.

Programa generació d’idees

Dotzena edició: Microplàstics

Aquesta edició va comptar amb la participació de 9 investigadors i investigadores de grups i centres de recerca del campus. A través de grups multidisciplinaris van desenvolupar 3 projectes. 

Projecte guanyador
El millor projecte va ser MP Food Watchingdesenvolupada per Begonya Marcos, investigadora de l’IRTA, i Oscar Moriones, investigador de l’ICN2. Els investigadors van proposar una solució innovadora per determinar la presència de microplàstics en els aliments, a través d’una metodologia basada en tecnologia de visió hiperespectral.

Patrocinadors
Aquesta edició va comptar amb el suport de Quadpack, Agbar i l’Ajuntament de Sant Cugat. També amb el suport de Catalunya Emprèn, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Banc Santander.

13a edició: Residu 0

Arran del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial «HubB30, més enllà de la circularitat», que té com a objectiu transformar el territori de l’entorn de l’eix viari de la B30, es va realitzar un procés participatiu amb experts en circularitat i actors clau on van sorgir les següents línies estratègiques. Algunes d’aquestes tenen subreptes, als quals donar solució a partir dels coneixements.

Aquesta 13a edició del programa volia generar projectes per eliminar i revaloritzar els residus. L’objectiu era idear i desenvolupar solucions innovadores en matèria de residus per avançar cap a una economia verda.