Coordinació del Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial

(Operació 1)

Coordinació i seguiment correcte de l’execució del PECT, per assolir de forma adequada els objectius, gestionar possibles incidències i comunicar l’estratègia, les actuacions i els resultats.

Cohesionar i assegurar una comunicació àgil i fluida entre els socis.

Impulsor

Ajuntament de Cerdanyola

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és l’entitat representant del PECT “HubB30, més enllà de la circularitat”, assumint les tasques d’interlocució i representació davant la Direcció General d’Administració Local i/o qualsevol altre organisme que formi part de les estructures de gestió i control del PECT, així com les tasques de coordinació.

Objectius

1. Assegurar que els objectius del PECT s’assoleixen de forma adequada fent seguiment de les diferents operacions.

2. Gestionar les possibles incidències i canvis necessaris que es poden produir pel normal funcionament del projecte.

3. Comunicar adequadament l’estratègia, les actuacions i els resultats del PECT – FEDER.

4. Assegurar el funcionament àgil i fluid de la governança del PECT, amb una comunicació estable amb els socis

?

Actuacions

1. Realització de reunions de seguiment de l’execució del PECT i governança del projecte.

2. Sistematització de la recollida de documentació i interlocució amb les entitats sòcies i organismes de control.

3. Supervisió tècnica i econòmica de les execucions de les diferents operacions del PECT.

4. Elaboració d’un Pla de Comunicació intern i extern i execució amb els destinataris.

Resultats esperats

1. Coordinació i seguiment correcte de l’execució del PECT descrit a la memòria.

2. Comunicació de l’estratègia, les actuacions i els resultats del projecte.

Pressupost

170.000 €