Projecte

El PECT Circular B30 posiciona l’eix Cerdanyola-Mollet com un territori referent en l’economia circular.

Circular B30

Promou la recerca, la transferència de coneixement i fomentar i donar suport a l’emprenedoria.

Compta amb set actors clau del territori de la B30.

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Lidera el projecte PECT Circular B30 de 3,9 milions d’euros, 7 entitats sòcies i 8 operacions.

Objectiu

Integrar l’aproximació conceptual de la Recerca i la Innovació Responsable a l’ecosistema de la B30 per a la definició de les polítiques de desenvolupament i del seu marc d’actuació estratègic (especialització intel·ligent del territori – RIS3) avançant cap a un model d’ecosistema R&I resilient i sostenible.

Impactes i resultats

5

Creació i enfortiment d’espais d’intercanvi i promoció de la col·laboració per l’R+D+I tant a nivell sectorial (comunitats RIS3CAT) com a nivell territorial (Projectes d’especialització i competitivitat territorial PECT)

5

Augment de la col·laboració de la quàdruple hèlix per gener noves oportunitats de creació de riquesa i ocupació i donar resposta als reptes de la societat

5

Valorització de la tecnologia i translació dels resultats de la investigació al mercat

5

Millora del coneixement que les empreses catalanes tenen sobre les TIC mitjançant accions de sensibilització, orientació i acompanyament en la implantació de projectes

5

Foment d’espais de trobada entre l’oferta i la demanda de TIC de Catalunya i promoció d’elements tractors de digitalització com el comerç̧ electrònic o la facturació electrònica

5

Acceleració del creixement i millora de les perspectives d’èxit de projectes emprenedors i empreses de creació recent

PECT (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial) vol contribuir a la transformació econòmica d’un territori amb un fort component d’innovació.

Parteix de:

5

Les fortaleses i els recursos i voluntats presents al territori

5

Maduració i anàlisi del territori, amb el treball conjunt de tots els agents involucrats

El pressupost total del projecte és 3.934.221,84 €

El PECT està cofinançat al 50% a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya emmarcat en el projecte seleccionat del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.