Laboratori d'idees

(Operació 3)

En el marc del projecte, s’han organitzat dues edicions del Programa de Generació d’Idees per impulsar idees emprenedores en l’àmbit de la sostenibilitat i l’economia circular.

En aquests programes s’han treballat aquests projectes:

MP Food Watching

proposa una solució innovadora per determinar la presència de microplàstics en els aliments, a través d’una metodologia basada en tecnologia de visió hiperespectral.

Qu4tRe

promou substituir els envasos d’un sol us dels mercats municipals per un contenidor reutilitzable, anomenat Omnibox.

VALUEPOT

té l’objectiu de revaloritzar les peles de patata creant nou subproducte biodegradable: pellets de biomassa per a la indústria ramadera.

REVERTI

una solució per millorar la traçabilitat dels envasos de líquids amb l’objectiu de millorar-ne la reutilització.

SORTEX

centrat en identificar i separar les fibres dels teixits per afavorir la circularitat dels residus tèxtils. La tecnologia a desenvolupar, acompanyada d’una base de dades de les diferents fibres, s’aplicaria a la recollida selectiva o als estocs dels productors de tèxtils. La solució fa un anàlisi molecular de les fibres i, després, les classifica de forma automàtica.

EMANS (Easy Micro and Nanoplastic Sampling)

es tracta d’un servei integral d’anàlisi de micro i nanoplàstics mitjançant un adhesiu, el Plasticker, que funciona com un dispositiu de mostreig senzill, totalment biodegradable i que permet agilitzar l’estudi de microplàstics per a l’avaluació ambiental dels entorns urbans.