Vídeos

Operacions Circular B30

Visió i agenda compartida / Laboratori d’idees

Disseny d’una metodologia per a la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I.

– Visió i agenda compartida: Aquesta operació es fonamenta en el disseny d’una metodologia per a la participació dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el procés de R&I. L’aplicació d’aquest nou marc conceptual en les polítiques i estratègies territorials, permet alinear millor els processos i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

– Laboratori d’idees: Creació d’espais d’interacció amb agents del territori, Brunchs Innovació HubB30 i Matinals Innovació HubB30, i foment de l’esperit emprenedor a través del Programa de Generació d’idees.

Mollet Hub

Creació del Mollet HUB, un espai centrat en el foment, desenvolupament i impuls de projectes d’innovació.

Punt Connect, un espai d’atenció inicial obert i versàtil; Connect Area, indret destinat a establir relacions, comunicacions i sinergies i Mollet Lab, un espai equipat per experimentar, practicar, investigar i formar-se, orientat a la creació de nous negocis i a l’autoocupació.

Identificació de reptes de ciutat i territori en gestió de residus i processos d’innovació al voltant del reptes detectats

Startup Residu 0

Impuls de l’emprenedoria per a generar solucions empresarials a la problemàtica de la generació de residus mitjançant l’economia circular i l’objectiu de Residu 0.

Programa de pre-acceleració i acceleració de projectes emprenedors en residu 0, articulació d’una comunitat d’impacte social integrada per emprenedors, start-ups consolidades, pimes, grans empreses, fons i instruments d’inversió i hackathon Residu 0.

Cívic Lab Ca N’Altimira

Nou espai lab de generació d’idees, co-creació i co-el·laboració per impulsar nous models d’innovació oberta i basada en els usuaris, ubicat en un edifici singular de Cerdanyola, Ca n’Altimira.

Identificació de reptes de ciutat i territori en gestió de residus i processos d’innovació al voltant del reptes detectats.

Xarxa Open Labs

Creació del Mollet HUB, un espai centrat en el foment, desenvolupament i impuls de projectes d’innovació.

Disseny i implementació d’un programa de formació de facilitadors dels espais OpenLab i impuls de noves activitats en els labs: Ciència Ciutadana i reptes de la Science Shop.

Observatori HubB30 Residu 0

Creació d’un ecosistema d’innovació i emprenedoria que articuli iniciatives de transferència de coneixement tecnològic per fomentar la identificació d’iniciatives innovadores i del capital humà, en un context d’economia circular.

Estudi sistemàtic de vigilància tecnològica per analitzar tendències actuals i avenços tecnològics reals i potencials susceptibles de ser transferits a les empreses de la indústria del territori i a la ciutadania, desenvolupament d’una eina d’autodiagnosi per avaluar l’estat de les PIME i recomanacions de tecnologies en l’àmbit de l’economia circular i elaboració d’un roadmap tecnològic per a les empreses autodiagnosticades.