En el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “HubB30, més enllà de la circularitat”, el passat 24 de maig es va celebrar una Matinal d’Innovació per compartir coneixement i consensuar l’encaix d’espais d’innovació, com infraestructures clau en el marc de les agendes compartides.

Agents experts en la gestió d’espais d’innovació, Ajuntaments, Consells Comarcals i agents de recerca van cocrear i reflexionar conjuntament sobre l’articulació d’una xarxa d’Open Labs al territori de la B30, amb el propòsit de desenvolupar i implementar noves solucions per a la circularitat i el Residu 0 i alinear objectius i sumar esforços per avançar cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).

Després d’una breu ronda de presentacions, on cada agent va exposar la missió dels seus espais d’innovació, va arrencar la sessió participativa amb la definició i concertació de les característiques bàsiques d’un Lab d’innovació transformativa. 

Segons els experts, la naturalesa d’un Lab ve determinada pel seu context. Cada Lab té característiques diferents, àmbits d’actuació, recursos i eines disponibles, enfocament d’innovació social, etc. Per això, és molt important entendre i cohesionar els sistemes i les interconnexions clau per poder abordar els reptes importants. 

Resumidament, es tracta d’un ecosistema, procés o instrument per abordar reptes complexos amb una diversitat d’actors, mitjançant activitats d’ideació i experimentació. Seguidament, es van especificar algunes de les característiques principals dels Labs d’innovació transformativa:

 • Entorn neutral, segur i facilitador
 •  Resultats transformatius: indicadors enfocats en processos i aprenentatge
 •  Visió sistemàtica i acció  transformativa: definir detalladament la missió en els objectius per entendre bé els reptes.
 •  Inclusivitat i participació: assegurar la participació de diferents col·lectius
 •  Experimentació
 •  Flexibilitat i adaptabilitat

Els participants també van destacar la importància de la comunicació i difusió per difondre valors i recerques; generar comunitat, el sentiment de pertinença és un factor interessant i difícil d’aconseguir; la importància de la direccionalitat del canvi i unes eines clares per mesurar la transformació, entre d’altres.

En la darrera part, els agents van treballar en grups per dissenyar i definir diferents característiques d’un Lab:

 •  Quina és la missió i l’especialització del lab? 
 •  Amb quines actuacions pot contribuir el lab a la missió del “lab de labs” (avançar cap a la circularitat i el residu zero)?
 •  Quin suport poden donar les universitats i els centres tecnològics al lab?

Per concloure la sessió, es van compartir les reflexions finals dels agents que van destacar la importància dels Labs com:

 •  Una eina de nexe entre els agents per apropar i adreçar reptes i necessitats del territori.
 •  Facilitadors i potenciadors de la cocreació i creació de solucions i polítiques per millorar el territori.
 •  Eina que planteja aspectes emprenedors per contribuir als objectius ODS i per implementar canvis transformatius en el territori.
 •  Proveïdors de personal per ajudar a plantejar i definir els reptes.