Posiciona l’eix Cerdanyola-Mollet com un territori referent en economia circular

 La Universitat Autònoma de Barcelona ha comptat amb un estand al Smart City Expo World Congress, des d’on s’ha presentat Circular B30, el projecte que posiciona l’eix Cerdanyola-Mollet com un territori referent en economia circular. 

L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, visitava l’estand juntament amb el rector de la UAB, Javier Lafuente, i la directora del Parc de Recerca de la UAB, Rosa Maria Sebastián. Entre els projectes que recull l’estand de la UAB, es va fer especial èmfasi en Circular B30, marca que engloba el projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) ‘HubB30: Més enllà de la circularitat’. 

Aquest projecte és una experiència pilot focalitzada en el Residu Zero, que ha de permetre dissenyar la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania) i els processos d’innovació oberta. 

L’objectiu del projecte és avançar cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera, evitar la generació de residus i el seu llançament en abocadors i incineradores quan puguin ser reutilitzats, reciclats o compostats, promoure l’eco-disseny i la política integrada del producte, i eliminar aquells productes pels quee no hi hagi tecnologia sostenible viable que els pugui integrar novament en el medi. 

L’estratègia global es fonamenta en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament per aconseguir un model de residu 0. 

En el projecte Circular B30 hi participen l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, com a coordinadors del projecte, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Esade, el Parc de Recerca de la UAB i el Centre Tecnològic Eurecat amb la finalitat de convertir-se en l’inici de la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació mitjançant una xarxa d’OpenLabs al territori. 

Smart City World Congress és l’esdeveniment internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents organitzat per Fira de Barcelona.