El creixement de la població, el desenvolupament econòmic i la urbanització han donat lloc a una generació accelerada de residus que tenen implicacions perjudicials sobre el medi ambient, la biodiversitat, la salut humana i la prosperitat, tant a nivell local com global. Segons el Banc Mundial, la generació anual de residus augmentarà aproximadament un 73% el 2050, en comparació amb els nivells del 2020.

Es generen tones de residus momentàniament, cada vegada més complicats i difícils de gestionar i tractar. Així mateix, les infraestructures no avancen a la mateixa velocitat. Aquesta realitat posa de manifest la necessitat de noves estratègies i models per una gestió adequada, intel·ligent i responsable dels residus, promovent una economia circular; atès que és un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l’economia.

En el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Circular B30”, pretenem organitzar una Matinal d’Innovació la Revalorització dels Residus Orgànics a nivell Municipal i Industrial. Repte resultant dels tallers participatius organitzats amb anterioritat i del diagnosi de les necessitats del territori en matèria de circularitat i sostenibilitat.

Inscripció prèvia a través d’aquest enllaç.