La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Parc de Recerca UAB participen al Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) a Cerdanyola del Vallès i Mollet del Vallès, “HubB30, més enllà de la circularitat”, junt amb ESADE, EURECAT i l’Associació Àmbit B30.

Resultat d’un llarg procés de treball en el territori de les entitats que hi participen, el projecte és una experiència pilot focalitzada en l’estratègia de Residu Zero, que reclama avançar cap a un nou paradigma de prevenció i gestió dels residus. La iniciativa ha de permetre dissenyar la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania). Una metodologia basada en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament.

El nou projecte s’ha presentat avui, en un acte a Cerdanyola del Vallès, que ha comptat amb la participació dels responsables de les Institucions i entitats que formen part del projecte: Carlos Cordón, alcalde de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès; Josep Monràs, alcalde de Mollet i president de l’Associació Àmbit B30; Javier Lafuente, rector de la UAB; Carles Valero, gerent del Parc de Recerca UAB; Xavier López, director d’EURECAT i Lisa Hehenberger, directora del ESADE Entrepreneurship Institute. Tots ells han coincidit en la importància del projecte i de treballar de forma col·laborativa.

Javier Lafuente, rector de la UAB, ha manifestat el seu desig de “convertir el territori B-30 en un laboratori distribuït de l’economia circular, que sigui referència a Catalunya d’aquest tipus d’activitat” i ha assenyalat que “a la Universitat estem treballant des de fa més de 30 anys en ser respectuosos amb el medi ambient. Aquest projecte ens permetrà augmentar la col·laboració entre els diferents agents en els pròxims anys i contribuir a canviar el nostre territori cap a millor”.

El gerent del Parc de Recerca UAB, Carles Valero, ha explicat com el Parc, amb la seva experiència en metodologies innovadores, contribuirà “amb tot un seguit d’actuacions i programes per donar resposta als reptes que es plantegin dins del projecte”, tot destacant el seu paper com a “connector de la Universitat amb el seu entorn, les empreses i la societat”.

Co-creació per donar resposta als reptes del territori i la ciutadania

El projecte articularà una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs), que constituiran la matriu a partir de la qual comença la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. En els labs es coordinaran els processos participatius i de co-creació per a la identificació de reptes. Els reptes es treballaran conjuntament amb altres labs del territori a nivell de prototipatge i desenvolupament de solucions, productes o serveis, que amb el suport de les incubadores i acceleradores poden generar noves oportunitats de negoci (valorització del coneixement). En fer-ho, aquest projecte anirà més enllà de l’anàlisi teòrica, trobant solucions i generant productes i serveis, i estarà basat en l’experimentació de la vida real tenint en compte les particularitats del territori.

L’estratègia global es fonamenta en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament. Per això, incorpora la co-creació com un enfocament emergent per fer front a molts dels reptes territorials identificats com a prioritaris, un enfocament que fomenta la creativitat i la col·laboració entre diferents actors socials, la co-creació pel creixement econòmic i la inclusió social i que ha d’incloure ciutadans, usuaris, investigadors, entitats socials, autoritats públiques, empreses, sector creatiu i emprenedors per tal d’identificar problemes i proporcionar solucions.

La xarxa dels Opens Labs de la UAB, clau en el projecte

Des de fa uns anys, la UAB i el Parc de Recerca de la UAB  han potenciat un model de recerca i transferència que fomenta els processos de co-creació amb els actors interns i externs per a la resolució dels reptes socials. Així, des d’un inici, la UAB s’alinea amb les iniciatives europees adreçades a impulsar l’adopció de l’RRI (Investigació e Innovació Responsables) en els processos de recerca i transferència de la universitat amb l’objectiu d’incrementar el seu impacte social. En aquest sentit, la Xarxa UAB Open Labs esdevé un dels principals mecanismes del nou projecte, ja que estableix un conjunt d’espais de participació i co-creació i per crear entorns d’experimentació, innovació i demostració de noves tecnologies i metodologies. El fet de formar part de la Xarxa B30 Labs incrementarà notablement les seves possibilitats.

A més, la Universitat compta amb un dels principals centres de recerca en medi ambient (l’Institut en Ciències i Tecnologia Ambientals, ICTA), on es porten a terme nombroses línies de recerca en àmbits multidisciplinaris, com canvi climàtic, eco-disseny, socio- ecologia o residus. Aquest gran potencial investigador pot també proporcionar respostes als reptes locals i territorials.

Un pressupost de 4 M d’euros

El “HubB30, més enllà de la circularitat” s’emmarca en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat.

Els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d’innovació.

Les actuacions previstes comportaran un finançament de 3.943.221€ dels quals el 50% serà cofinançat a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya com a projecte seleccionat del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.