El vehicle elèctric és un futur inevitable de la indústria de l’automoció. No obstant, la curta vida útil de les bateries i la possible escassetat dels minerals necessaris per a la seva producció obliga a explorar noves oportunitats de reciclatge i reutilització, que impliquen processos molt complexos.

El ritme de transició dels motors d’automoció basats en combustibles fòssils als motors de baixes emissions o zero emissions s’està accelerant a causa de l’augment constant dels preus dels productes petroliers, la necessitat de reduir les emissions nocives dels vehicles i el desenvolupament de dispositius d’emmagatzematge d’energia i tecnologies de consum d’energia.

Per tant, les preocupacions públiques pel canvi climàtic i les regulacions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle estan impulsant la indústria de l’automoció a reduir la seva petjada de carboni i adoptar bateries, que cada vegada més experimenten caigudes de preu rellevants.  

No obstant, la curta vida útil de les Bateries i la possible escassetat dels minerals molt valuosos i necessaris per a la seva producció com el Liti i el Cobalt, suposen un gran repte per satisfer la demanda futura dels fabricants i, alhora obliga a explorar noves oportunitats de reciclatge per la seva reutilització, evitant la seva eliminació i que acabin sent residus tòxics i molt perjudicials per al medi ambient.

En aquest brunch, que es va celebrar el 22 d’abril de 2022 PRESENCIALMENT, es van debatre tendències, oportunitats i reptes clau en la indústria de la reutilització i reciclatge de bateries de vehicles elèctrics, com: 

  • Preocupació de costos: Fluctuacions en els preus dels materials per a la producció de bateries;
  • diferents dissenys i química de bateries;
  • recollida i transport;
  • i, preocupacions mediambientals i tecnològiques.